Základní škola

Škola je moderně vybavena novým nábytkem a učebními pomůckami, využívá počítačovou učebnu s připojením na internet, interaktivní tabule a školní zahradu, kde z grantů vypsaných Středočeským krajem vzniklo centrum volnočasových aktivit. Učitelé základní školy užívají netradičních forem a metod výuky a individuální přístup ke všem žákům v nestresovém prostředí malotřídní školy. Škola se zaměřuje na schopnost komunikace, tvořivost, umění vyjádřit svůj názor, rozvíjení vztahů mezi dětmi, ohleduplnost, spolupráci, využívá her a činností na podporu kamarádství, vztahu k obci a nejbližšímu okolí a vychovává k ochraně životního prostředí.

 

 

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Milan Vydra - ředitel školy

Mgr. Michal Peška - třídní učitel 4. a 5. třídy

Mgr. Ivana Botková - třídní učitelka 1. a 3. třídy

Mgr. Jiřina Skořepová - třídní učitelka 2. třídy

Hana Čepičková – vychovatelka školní družiny

Světlana Vydrová - asistent pedagoga, vychovatelka školní družiny 

Markéta Brunclíková - školní asistent, vychovatelka školní družiny

Nepedagogičtí pracovníci

Monika Benešová - vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka
Pavla Grospičová - pomocná síla ŠJ
Iva Panchártková – školnice/uklízečka ZŠ


 

Kroužky

Naše škola nabízí svým žákům mnoho možností jak využít svůj volný čas. Ve školním roce 2020/2021 zde působí tyto kroužky:
 

Sportovní kroužek
 

Angličtina pro 1. ročník

Předškolák

 

 

Dokumentace základní školy

Rozvrhy a učební plán (školní rok 2020/21)

Rozvrh_1.rocnik.xls (32256)
Rozvrh_2.rocnik.xls (32768)
Rozvrh_3.rocnik.xls (29184)
Rozvrh_4.rocnik.xls (32256)
Rozvrh_5.rocnik.xls (32256)
UČEBNÍ PLÁN.xls (29696)


 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 201415.doc (169472)
Výroční zpráva 201516.doc (150528)
Výroční zpráva 201617.doc (8135680)

Výroční zpráva 201718.doc (15381504)

Výroční zpráva 201819.doc (2174976)

Výroční zpráva 201920.doc (36191744)

 

Další dokumentace


Informace o poskytování informací.doc (24 kB)
Kritéria pro přijímání 1.r..doc (25,5 kB)
Organizační řád pro výlety a mimoškolní akce.doc (188,5 kB)
Organizační řád školy.doc (33 kB)
Pokyn k poskytování úplaty za vzdělání - družina, klub.doc (29 kB)
Pravidla hodnocení žáků.doc (90,5 kB)
Řád PC učebny.docx (14805)
Řád školy v přírodě.doc (25,5 kB)
směrnice - úplata za kroužky.docx (16,6 kB)
ŠVP ZŠ HOŘÁTEV v3.doc (2318848)
ICT plán-upraveny.docx (19441)
Provozní řád-nový.docx (20659)
školní řád ZŠ-nový.docx (60180)
Koncepce školy.doc (40448)

Rozpočet 21.xls (78,5 kB)
Výhled – 21.xlsx (13,1 kB)

žádost o odklad.doc (27136)
žádostopřijetíZŠ.doc (27136)