Úspěchy školy

Základní škola Hořátev a její žáci dosahují úspěchů v mnoha různých oblastech, účastní se různých soutěží a také aktivit zaměřených nejen na zlepšování životních podmínek v obci, ale třeba i na pomoc nemocným dětem.