Základní škola a mateřská škola plukovníka Bedřicha Krátkorukého, Hořátev

Základní škola zahrnuje čtyři organizační součásti a to základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Základní škola má pět ročníků 1.stupně rozdělených do tří oddělení. Základní školu ve školním roce 2019/2020 navštěvuje 46 žáků převážně z Hořátve, ale také z Píst, Zvěřínka, Pískové Lhoty, Nymburka a Kovanska. Ředitelem školy je Mgr. Milan Vydra, jeho zástupcem je Milada Vyšohlídová, pověřená vedením mateřské školy.